Om oss

Skölds Frisk & Sjukvård AB erbjuder narkos vid ECT–behandling och har en gedigen kompetens och erfarenhet inom området.

Skölds Frisk & Sjukvård AB

Företaget är anlitat av bl a Löwenströmska sjukhuset, Danderyds samt Huddinge sjukhus. Grundaren Bosse Sköld, överläkare, är en av världens mest erfarna anestisiologer inom området och en mycket populär och flitigt anlitad föredragshållare.

Företaget har sedan starten 1991 bl a bedrivit anestesi – och intensivvårdstjänster åt ett flertal sjukhus i landet samt varit medicinskt ansvarigt för Knivsta och Rånäs rehab, två stycken psykiatriska rehabiliteringscentra. Vidare har Skölds Frisk & sjukvård AB erbjudit smärtkonsultation på

Frösunda Center i Solna med tonvikt på whiplash-relaterade skador. Företaget har dessutom gett medicinsk konsultation i samarbete med psykologer och beteendevetare åt människor med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar.

Skölds Frisk & Sjukvård AB sedan 1998 specialiserat sig på ECT – narkoser och hittills har man utfört c a 60000.

På Skölds Frisk & Sjukvård AB arbetar sju narkosläkare, tio narkossköterskor, en psykiatrisjuksköterska samt en mentalskötare.

Certifiering

På Skölds Frisk & Sjukvård AB arbetar elva narkosläkare, tio narkossköterskor, en psykiatrisjuksköterska samt en mentalskötare.

Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Bosse Sköld

Grundaren Bosse Sköld, överläkare, är en av världens mest erfarna anestisiologer inom området och en mycket populär och flitigt anlitad föredragshållare. Skölds Frisk & Sjukvård AB sedan 1998 specialiserat sig på ECT – narkoser och hittills har man utfört c a 60000.